Posted by market2easy on 25th มิถุนายน 2009

ค้นหาประกาศให้ตรงกับความต้องการ

เวลาค้นหาประกาศ จากช่องค้นหา ในหน้าแรกของ Market2Easy จะสามารถระบุได้เพียงคำที่ต้องการค้นหาเท่านั้น ซึ่งบางครั้งผลการค้นหาที่ได้ อาจไม่ตรงกับความต้องการทั้งหมด

ดังนั้นถ้าต้องการค้นหาให้ละเอียดมากขึ้น สามารถทำได้ โดยการเข้าไปในหมวดหมู่ที่ต้องการ ตรงกรอบของช่องค้นหาก็สามารถที่จะระบุรายละเอียดได้มากขึ้น โดยแต่ละหมวดหมู่ จะสามารถระบุรายละเอียดที่ต้องการค้นหาแตกต่างกันไป ตามแต่รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่นั้นๆ

ตัวอย่าง หมวดหมู่ ซื้อขาย รถยนต์มือสอง สามารถที่จะระบุรายละเอียดต่างๆ ได้ เช่น ประเภท, ยี่ห้อ, ระบบเชื้อเพลิง เป็นต้น

ค้นหาอย่างละเอียด

No comments yet!

Post your comments